CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ, 16-17 Ianuarie 2019

Catre Membrii Afiliati Federatiei Romane de Sporturi Martiale Coreene,

In conformitate cu prevederile art. 22 si 24 din Statutul Federatiei, Biroul Federal  anuntă convocarea Adunarii Generale a Federatiei Romane de Sporturi Martiale Coreene pentru data de 16 ianuarie 2019 ora 1900 la Cluj- Napoca, strada P-ța 1 Mai nr 1-2. In cazul in care la prima convocare nu va exista cvorum, sedinta Adunarii Generale Extraordinare va avea loc in data de 17 ianuarie 2019 ora 1900 in aceeasi locatie din Cluj-Napoca.

Ordinea de zi a Adunarii Generale este urmatoarea:

 1. Instiintarea privind incheierea finala referitoare la Actul Aditional la Actul Constitutiv si la Statutul FRSMC emis de Tribunalul Bihor  pe data de 08 noiembrie 2018.
 2. Completarea calendarului competitional pe anul 2019.
 3. Taxele pe anul 2019.
 4. Altele

TAXE FRSMC PROPUSE PENTRU ANUL 2019 CARE SE ACHITA CĂTRE FEDERAȚIE

 

 1. TAXE ANUALE OBLIGATORII CARE SE DEPUN ÎN CONTUL DE LEI SAU DE EURO FEDERAȚIEI AVÂND CA TERMEN 1 FEBRUARIE 2019, FIIND CONDIȚIE DE PARTICIPARE LA ACȚIUNILE/COMPETIȚIILE VIITOARE ALE FEDERAȚIEI:
 • Taxa afiliere 200 lei pentru cluburile care nu au fost afiliate la FRSMC (se achită o singură dată, la afiliere);
 • Taxa anuala: 200 lei pentru FRSMC PENTRU TOATE CLUBURILE AFILIATE;
 • Taxa afiliere E.I.T.F. 30   (în euro, în contul de euro – vezi antet)
 • TAXA ANUALA DE AFILIERE A CLUBULUI LA FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ DOAR PENTRU CLUBURILE DE ITF CARE AU OBȚINUT PLACHETA DE AFILIERE LA I.T.F.: 125 EURO + 10 EURO (în euro, în contul de euro– vezi antet);
 • TAXA ANUALA DE AFILIERE A CLUBULUI LA FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ – PENTRU CLUBURILE DE ITF CARE SE AFILIAZĂ ÎN ANUL CURENT: 165 + 10 EURO , TAXĂ CARE INCLUDE PLACHETA (în euro, în contul de euro– vezi antet);
 • Viza licenţă anuală antrenor/instructor pentru FRSMC 40 lei (DOAR PENTRU ANTRENORII/INSTRUCTORII CARE POSEDA DIPLOMĂ SAU CERTIFICATE RECUNOSCUTE DE FEDERAȚIE); LICENȚA ANUALĂ SE VA ACORDA ANTRENORILOR SAU INSTRUCTORILOR CARE AU PARTICIPAT LA STAGIUL DE PERFECȚIONARE AL ANTRENORILOR/INSTRUCTORILOR;
 • Viza anuală licenţă arbitru: 40 lei – SE VA ACHITA DOAR DE CĂTRE ARBITRI SELECTAȚI DUPĂ CE ACEȘTIA SUNT NOMINALIZAȚI DE DE CĂTRE COMITETUL CENTRAL AL ARBITRILOR;
 • Taxa de transfer sportiv între cluburi plătită FRSMC: 150 lei;
 • TAXE DE LEGITIMARE (50 lei)
 • Carnet de legitimare: 20 lei;
 • Viză anuală sportiv: 15 lei;
 • Taxă legitimare (se plătește o singură dată pentru perioada de valabilitate a carnetului): 15 lei.
 • TAXE SPECIFICE DE COMPETIŢIE:
 • Taxă de participare la concursuri este de 30 lei/sportiv/probă (ex: dacă sportivul participă la aceeași competiție la probele de tul, luptă și tehnici speciale se va achita 90 lei);
 • La echipe, deoarece nu s-a discutat aceasta taxa, ramane în vigoare ceea ce s-a hotarât pentru anul trecut, adică: pentru prima probă aleasă se achită 100 lei, iar pentru următoarele: 50 lei/probă
 • Taxă de contestaţie 100 lei;
 1. TAXE CENTURI COLORATE CARE SE ACHITĂ FEDERAȚIEI PENTRU ELIBERAREA DIPLOMELOR DE CENTURI COLORATE* :
 • 10 GUP – 1 GUP INCLUSIV: 20 lei pentru fiecare grad.
 • Se pot acorda maximum 2 grade, iar in acest caz se va achita pentru fiecare grad in parte ca si cum s-ar da separat!

* Peste aceste taxe, fiecare instructor/antrenor iși poate pune taxa de examinare specifică!